ویدیوهای آموزشی

مقایسه بازار فارکس و سهام

مقایسه بازار فارکس و سهام

مزایای بازار فارکس

مزایای بازار فارکس

انواع بازارهای مالی

انواع بازارهای مالی

چرخه احساسات در بازار

چرخه احساسات در بازار

اهمیت پذیرش استاپ لاس و تعهد به پلن معاملاتی

اهمیت پذیرش استاپ لاس و تعهد به پلن معاملاتی

ماهیت شرک آلود در معامله گری

ماهیت شرک آلود در معامله گری

نقش نجوای ذهنی و ذهن آگاهی در معامله گری

نقش نجوای ذهنی و ذهن آگاهی در معامله گری

دام ذهن منفی در معامله گری – ضررهای متوالی – پارت دوم

دام ذهن منفی در معامله گری – ضررهای متوالی – پارت دوم

دام ذهن منفی در معامله گری – ضررهای متوالی – پارت اول

دام ذهن منفی در معامله گری – ضررهای متوالی – پارت اول