ویدیوهای آموزشی

طریقه خواندن پارامترها در ترمینال متاتریدر

طریقه خواندن پارامترها در ترمینال متاتریدر

مارجین لول (Margin Level)، مارجین کال (Margin Call) و استاپ اوت (Stop Out) چیست؟

مارجین لول (Margin Level)، مارجین کال (Margin Call) و استاپ اوت (Stop Out) چیست؟

مارجین آزاد چیست؟ (Free Margin)

مارجین آزاد چیست؟ (Free Margin)

مارجین (Margin) چیست؟

مارجین (Margin) چیست؟

بالانس و اکوییتی چیست؟ (Balance & Equity)

بالانس و اکوییتی چیست؟ (Balance & Equity)

انواع سفارشات در بازارهای مالی

انواع سفارشات در بازارهای مالی

اهرم در بازارهای مالی(Leverage)

اهرم در بازارهای مالی(Leverage)

اسپرد چیست؟ (Spread)

اسپرد چیست؟ (Spread)

تعریف لات سایز (Lot Size)

تعریف لات سایز (Lot Size)

محاسبه ارزش پیپ (Pip Value)

محاسبه ارزش پیپ (Pip Value)