live trade

ترید زنده – پوزیشن خرید ارز دیجیتال سولانا

ترید زنده – پوزیشن خرید ارز دیجیتال سولانا

معامله زنده – پوزیشن خرید جفت ارز پوند-دلار (GBPUSD)

معامله زنده – پوزیشن خرید جفت ارز پوند-دلار (GBPUSD)

معامله بر روی فیوچرز S&P500

معامله بر روی فیوچرز S&P500