bourse

اهرم در بازارهای مالی(Leverage)

اهرم در بازارهای مالی(Leverage)

اسپرد چیست؟ (Spread)

اسپرد چیست؟ (Spread)

تعریف لات سایز (Lot Size)

تعریف لات سایز (Lot Size)

مزایای بازار فارکس

مزایای بازار فارکس

اهمیت پذیرش استاپ لاس و تعهد به پلن معاملاتی

اهمیت پذیرش استاپ لاس و تعهد به پلن معاملاتی

ماهیت شرک آلود در معامله گری

ماهیت شرک آلود در معامله گری

نقش نجوای ذهنی و ذهن آگاهی در معامله گری

نقش نجوای ذهنی و ذهن آگاهی در معامله گری

معامله بر روی فیوچرز S&P500

معامله بر روی فیوچرز S&P500