پوزیشن

معامله زنده – پوزیشن خرید جفت ارز پوند-دلار (GBPUSD)

معامله زنده – پوزیشن خرید جفت ارز پوند-دلار (GBPUSD)