درصد برد (Win Rate) بالا یا پایین در معامله گری

تفاوت درصد بالا و پایین برنده بودن معاملات (Win Rate)
آیا لازمه موفقیت در معامله گری صرفا سیبستم 80% سود ده و 20% ضرر ده است؟

این فایل تکه هایی از کلاس کوچینگ میباشد.