نتایج معاملاتی دانشجویان – علیرضا پوربیرام – ایران

نتایج و صحبتهای آقا علیرضای عزیز درباره نتایج معاملاتی خود قبل و بعد از دوره کوچینگ خصوصی و پروسه و فرایندی که در این مسیر طی کرده اند.

 

موفقیت اتفاقی نیست و یک شبه به وجود نمی آید و باید به صورت تکاملی مسیر رسیدن به آن را طی نمود.

 

تبریک آقا علیرضای عزیز، با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما دوست عزیزم