نتایج معاملاتی آقا ابراهیم – ایران

صحبتهای آقا ابراهیم عزیز درباره نتایج معاملاتی خود قبل و بعد از دوره کوچینگ خصوصی در بازار آتی زعفران

تبریک آقا ابراهیم عزیز، با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما