نتایج معاملاتی خانم ملیح – کانادا

صحبتهای سرکار خانم ملیح درباره نتایج معاملاتی خود قبل و بعد از دوره کوچینگ خصوصی

تبریک سرکار خانم ملیح، با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما