نتایج معاملاتی خانم لاله – کانادا

صحبتهای سرکار خانم لاله درباره نتایج معاملاتی خود قبل و بعد از دوره کوچینگ، یکی از پارامترهای مهم برای موفقیت حرفه ایی در معامله گری رعایت قوانین پلن معاملاتی و ثبت ژورنال معاملاتی میباشدکه سرکار خانم لاله به نحو احسنت در مقاطع زمانی مختلف این موضوع را به خوبی رعایت میکند و با نظم مثال زدنی معاملات خود را ثبت مینماید در حالیکه خیلی از دانشجویان خود را علاقمند به معامله گری نشان میدهند ولی وقتی از آنها خواسته میشود معاملات خود را ثبت نمایند این جمله را بیان میکنند که ما حال و حوصله چنین کاری را نداریم ولی دوستان عزیزم برای حرفه ایی شدن درهر حوزه کاری اولین مورد تمرین و رعایت دیسیپلین های لازم در مدت زمان لازم میباشد.

تبریک سرکار خانم لاله، با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما

لطفا به این سوال پاسخ دهید:

چند درصد اشتیاق لازم برای ثبت روزانه معاملات خود را دارید؟