نتایج معاملاتی آقا سعید – ایران

در این ویدیو، یکی از دانشجویان عزیز کارنامه معاملاتی خود را ارائه میدهد. و نتایج خود را قبل و بعد از شرکت در دوره کوچینگ هنر معامله گری مورد مقایسه قرار می دهد.

تبریک آقا سعید عزیز، با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما