اسپرد چیست؟ (Spread)

در این کلیپ آموزشی کوتاه در مورد اصطلاحی به نام اسپرد در بازارهای مالی صحبت شده است.