پوینت یا پیپت چیست؟ (Point/Pipette)

کلیپ آموزشی کوتاه در مورد تعریف اصطلاح پوینت یا پیپت در معامله گری