انواع سفارشات در بازارهای مالی

در این کلیپ آموزشی کوتاه، به توضیح انواع سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی پرداخته شده است.