دام ذهن منفی در معامله گری – ضررهای متوالی – پارت دوم

در ادامه پارت اول ویدیوی آموزشی، نتایج معاملاتی یک دانشجو قبل و بعد از زیان های متوالی مقایسه میگردد. همچنین پارامترهای موثری مانند فاکتور سودآوری (Profit Factor)،

میزان افت حساب(Drawdown)، میانگین سود و ضرر و درصد برنده و بازنده در دو حالت مذکور مورد بررسی قرار می گیرد.

و مشاهده میشود که بعد از 3 ضرر متوالی پارامترهای موثر در کارنامه معاملاتی افت نسبتا زیادی کرده است. معمولا در این حالت، معامله گر از حالت منطقی خود خارج میشود، و در تصمیم گیریهای بعدی دو عامل ترس و انتقام در او مشهود میشود برای جلوگیری و به حداقل رساندن این حالت، میتوان از راه کارهای زیر استفاده نمود :


معامله کردن با ذهن آگاهی 

معمولا ما انسان ها در زندگی خود با توجه به مشغله هایی که داریم دچار روزمرگی میشویم. این شرایط در مارکت هم برای یک معامله گر میتواند ایجاد شود. در واقع در خیلی از مواقع این خود واقعی ما نیستیم که در بازار تصمیم گیری میکند، بلکه این نجواهای ذهنی میباشد که در بیشتر تصمیم گیری ها به معامله گر سمت و سو می دهد.

راه کاری که به دانشجویان خود پیشنهاد میکنم این است که:

ذهن آگاهی را در تمامی کارهای روزمره و همچنین معامله گری تمرین نمایند و دائما ناظر تراوشات ذهنی خود باشند.

طراحی پلن معاملاتی

داشتن یک طرح معاملاتی مناسب میتواند در بسیاری از حالت ها راه گشا باشد به طور مثال وقتی در طرح معاملاتی مشخص شده است که بعد از چند پوزیشن سودده یا زیان ده در آن روز از مارکت خارج شویم این موضوع باعث میشود که با رعایت آن کمتر در دام ذهن منفی خود گرفتار شویم.


ثبت و نظارت بر روی نجواهای ذهنی

به دانشجویان خود توصیه میکنم که همواره در هنگام معامله گری یک قلم و کاغذ در کنار خود داشته باشند و نجواهای ذهنی خود را ثبت نمایند و سعی کنند با توجه به طرح معاملاتی که پایه ریزی نموده اند به صورت منطقی این تراوشات ذهنی را کنترل نمایند.


 پیشنهاد میکنم قبل از مشاهده این ویدیو، ابتدا پارت اول را تماشا نمایید.