سود من از ضرر دیگران؟

در این ویدیو در مورد نقش ترمزهای ذهنی در معامله گری صحبت شد، ترمزهای ذهنی مانند:

آیا در معامله گری سود من از ضرر دیگران است؟

در ترید خلاقیتی وجود دارد؟

ترید کردن سودی به جامعه میرساند؟

این فایل تکه هایی از کلاس کوچینگ میباشد.