تعریف لات سایز (Lot Size)

در این کلیپ آموزشی کوتاه روی مبحث لات سایز به عنوان حجم معاملات صحبت شده است.
یک معامله گر باید با توجه به میزان سرمایه خود و با رعایت پلن مدیریت ریسک و سرمایه، حجم پوزیشن های خود را بر اساس لات سایز تعیین نماید.