ترید زنده – پوزیشن خرید ارز دیجیتال سولانا

ترید زنده بر روی ارز دیجیتال سولانا در اکانت ریل
میزان بالانس حساب : 1000$
میزان ریسک برای هر پوزیشن : 0.5%
تعداد پوزیشن و جهت : 2 پوزیشن خرید
میزان ریسک کل: 1%