ساختار بازار فارکس

در این کلیپ آموزشی کوتاه، ساختار بازار فارکس و سلسله مراتب موجود در آن تشریح شده است.