مقایسه بازار فارکس و سهام

در این کلیپ آموزشی به صورت مختصر شزایط بازار فارکس و سهام مقایسه شده است.