توزیع ارزها در بازار فارکس

در این کلیپ آموزشی کوتاه، توزیع ارزها در بازار فارکس توضیح داده شده است.