اهمیت پذیرش استاپ لاس و تعهد به پلن معاملاتی

کلیپ آموزشی در مورد اهمیت پذیرش میزان استاپ لاس تعیین شده در پلن معاملاتی و تعهد معامله گر به اجرایی نمودن تمامی بندهای پلن معاملاتی این کلیپ آموزشی بخشی از وبینارهای کوچینگ خصوصی با یکی از دانشجویان است که ارائه می گردد شما دوستان چه میزان به پلن معاملاتی خود وفادارید ؟ آیا زیان را به عنوان بخشی از بیزینس تریدینگ قبول دارید؟