بالانس و اکوییتی چیست؟ (Balance & Equity)

در این ویدیو آموزشی کوتاه، دو اصطلاح مهم با نام های بالانس و اکوییتی در بازارهای مالی توضیح داده شده است.