زمان های معامله در بازار فارکس

در این کلیپ آموزشی کوتاه، سشن های معاملاتی در بازار فارکس توضیح داده شده است.
به لحاظ موقعیت جغرافیایی، ایران یکی از بهترین کشورها برای معامله گری در بازار فارکس میباشد.