هدف ما جذب چه کسانی است؟

هدف ما جذب چه کسانی است؟

 

هدف ما جذب هر دانشجو به هر قیمتی و با هر تبلیغی که در باغ سبز را نشان می دهد، نیست.

 

هدف ما جذب کسانی نیست که رویای یک شبه ثروتمند شدن را در سر می پرورانند.

 

هدف ما جذب کسانی نیست که دید قمار گونه به معامله گری دارند.

 

 

 

هدف ما جذب افرادی نیست که نسبت به سرمایه ایی که دارند هیچ مسئولیت و غیرتی احساس نمی کنند.

 

هدف ما جذب افرادی نیست که به معامله گری به عنوان یک سرگرمی نگاه می کنند.

 

هدف ما جذب اشخاصی نیست که علاقه ایی به معامله گری ندارند و صرفا میخواهند خلاهای مالی خود را از معامله گری پر کنند.

 

 

 

هدف ما جذب افرادی نیست که مدام به دنبال دست دیگران هستند تا سیگنال به آنها بدهد که با آن رویاهای خود را محقق کنند.

 

هدف ما جذب افرادی نیست که همواره بازیچه صحبتهای یک شخص یا دولت هستند و برگی در بادند. (بورس)

 

 

 

هدف ما جذب افرادی است که با مسئولیت پذیری و تعهد جهت تغییر خود قدم در مسیر معامله گری می گذارند.

 

 

هدف ما جذب افرادی است که میخواهند روی خودشان و مهارت هایشان سرمایه گذاری کنند.

 

 

هدف ما جذب افرادی است که به معامله گری به شکل یک بیزینس کامل و حرفه ایی نگاه می کنند که برای موفقیت در آن باید آموزش ببینند، تمرین مستمر کنند و سیر تکاملی خود را طی نمایند.

 

 

هدف ما جذب افرادی است که عاشق معامله گری هستند و حاضرند برای موفقیت در این مسیر بهای لازم را پرداخت کنند. (بهای زمانی، مالی، تغییر عادت های ناصحیح)

 

هدف ما آموزش مهارت های معامله گری به افراد مشتاق و پرورش معامله گران حرفه ایی می باشد.

ما به دست هیچکس ماهی نمیدهیم تا  مانند یک شخص معتاد وابسته شود بلکه ما ماهیگیری را به دانشجویان خود   

می آموزیم تا هر وقت خواستند و شرایط مساعد بود به هر تعداد که می خواهند ماهی بگیرند و محتاج کسی نباشند.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.